Persondata

Persondatapolitik for LTH Rådgivning v/ Lone Thorstensen

version 1.0.0

System Konsulenten behandler personoplysninger om kunder og underleverandører i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af persondata og denne Persondatapolitik.

Dataansvarlig er:
System Konsulenten v/ Lone Thorstensen
Søvangsvej 16
5300 Kerteminde
Email: lt@system-konsulenten.dk

Formålet med System Konsulenten’s Persondatapolitik er at beskytte dine personlige oplysninger og Persondatapolitikken følger den til enhver tid gældende lovgivning omkring persondata. Som led i Persondatapolitikken skal vi give dig underretning om vores behandling af dine personoplysninger.

Sådan behandles informationer om dig
Retsgrundlaget for vores behandling følger af persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b, hvoraf fremgår, at vi har et lovligt grundlag til at behandle dine personoplysninger fordi behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for (eventuel) indgåelse af en kontrakt.

Personoplysninger behandles i forbindelse med efterspurgte ydelser, som udbydes af System Konsulenten.

System Konsulenten opbevare dine data i henhold til gældende lovgivning – som pr. 1/3-2020 er 5 år.

System Konsulenten behandler kun relevante og nødvendige personoplysninger. Følgende almindelige personoplysninger behandles:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse

Endvidere kan der ske behandling af andre personoplysninger der er nødvendige for opfyldelse af kontrakt. 

Sikring af personoplysninger
System Konsulenten beskytter dine data efter passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Sikkerhedsforanstaltningerne opdateres løbende.

Hvem kan se dine personoplysninger
Ledelsen og relevant personale har adgang til, og kan behandle de oplysninger, der registreres om dig. I det omfang det er nødvendigt for efterspurgte ydelser, videregiver vi personoplysninger til relevante tredjeparter. Fx software underleverandører, men ikke begrænset hertil.

I det tilfælde, at data videregives til lande uden for EU og EØS, indgår LTH Rådgivning databe-handleraftaler med disse underleverandører for at sikre et passende sikkerhedsniveau. Disse aftaler sørger for, at underleverandørernes behandling af personoplysninger sker i henhold til EU/EØS-regler om persondatabeskyttelse. LTH Rådgivning modtager ikke personoplysninger fra tredjepart.

Periode for opbevaring af personoplysninger
Person oplysninger opbevares i henhold til gældende lovgivning.

Dine rettigheder
Som registreret har du følgende rettigheder

  • Retten til at få rettet forkerte personoplysninger
  • Retten til at få oplyst hvilke personoplysninger der behandles
  • Retten til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Retten til at klage over behandlingen
  • Retten til at få flyttet dine personoplysninger
  • Retten til i visse tilfælde, at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægge, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Gør brug af dine rettigheder

Hvis du ønsker at gøre brug af ovenstående rettigheder skal du kontakte:

System Konsulenten V/ Lone Thorstensen
Søvangsvej 16
5300 Kerteminde

Indgiver du en klage til System Konsulenten over behandlingen af dine personoplysninger og ikke får medhold, kan du klage til datatilsynet. Du kan også vælge at klage til Datatilsynet uden først at kontakte System Konsulenten.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
DK-1300 København K.
www.datatilsynet.dk